Wymagania na Administratora

Ukończone 18 lat

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz mieć ukończone 18lat!

Mutacja

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz być po mutacji głosowej!

Aktywność na serwerze

Styczeń, 2018

Musisz być użytkownikiem naszego serwera nie mniej niż miesiąc!

Dojrzałość emocjonalna

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz zachowywać się dojrzale jak na swój wiek!

Obsługa programu

Styczeń, 2018

Musisz umieć obsługiwać się serwerem głosowym!

Wolne trzy godziny dziennie

Styczeń, 2018

Musisz spędzać przynajmniej trzy godziny dziennie na Pomoc Uzytkownikom!

Kultura i cierpliwość

Styczeń, 2018

Jako administarotr musisz posiadać kulturę dla użytkowników jak i reszty administracji oraz cierpliwość dla osób nie umiejących posługiwać się komunikatorem głosowym.